Traductions

Español

la-comunicacion-politicaLa comunicación política

Arnaud Mercier (coord.)
978-987-601-190-7
La Crujía Ediciones
Buenos Aires 2013
142 páginas

Las elites políticas se han adaptado a las exigencias del mundo audiovisual, contratando consejeros de comunicación, siguiendo cursos de preparación (media training) antes de su participación en los grandes programas televisados. Estas elites, además, adaptan su discurso a las exigencias del medio. Preparan “golpes de efecto” mediáticos o “pequeñas frases” que repetirán los periodistas. Se comprometen a estar más relajados, a seducir, a apelar más a las emociones que a la razón, a jugar la carta de lo espectacular, lo que a menudo empobrece el contenido del discurso. El estilo actual de la comunicación política no podría ser nunca igual al del pasado

la-opinion-publicaLa opinión pública

Nicole D´Almeida (Coord.)
978-987-601-191-4
La Crujía Ediciones
Buenos Aires, 2013
144 páginas

El reconocimiento de la opinión pública es una característica clave de los sistemas democráticos. Constantemente invocada y medida hasta la saciedad – hasta el punto de constituir una verdadera industria en la que los gobiernos, los medios de comunicación y las empresas son los principales patrocinadores-, la opinión pública merece ser recuestionada. Esto es lo que se propone la presente recopilación: encontrar la esencia de la opinión pública y la dinámica colectiva más allá de la omnipresencia de las encuestas y sus técnicas; poner en perspectiva histórica y espacial los trabajos llevados a cabo sobre este tema y revisar los modos de interrelación de agendas políticas, sociales y mediáticas. (Nicole D´Almeida)

Türk

Kamusal Alan

Derleyen: Éric Dacheux
Çeviri: Hüseyin Köse

Ayrıntı Yayınları ISBN: 978-975-539-678-1
1.Baskı – 2012

Kamusal alan, kimilerinin iddia ettiği gibi, polisin ya da güvenlik görevlisinin yurttaşa kimlik sorduğu yer midir, yoksa kamu hizmeti görenler ile bu hizmeti alanların karşılaştıkları yer mi? Kamusal alan, bir düşünce ve ifade özgürlüğü alanı mı, yoksa egemen siyasal sistem dışında hiçbir alternatif politik kurgu içermeyen, farklı hiçbir fikir ve kanaatin tartışmaya açılıp hiçbir surette müzakere edilmediği mutlakıyetçi düşüncelerin buyurgan bir alanı mıdır? Son olarak, kamusal alan aleniyete imkân tanıyan kentsel yahut fiziksel bir mekân mı, muhayyel bir gerçeklik yahut soyut bir fikirler ve değerler alanı mıdır?Bu kitapta yukarıdaki soruların yanıtları aranıyor. Görüleceği gibi, politik toplumun ve demokratik yaşamın normatif kavramsallaştırılması olarak kamusal alan, çok aktörlü bir aracılık mekânı olduğu kadar, politik ideallerin ve söylemsel/eylemsel düzeyde hayat bulan toplumsal değişim çağrılarının da tüm şiddetiyle cereyan ettiği yerdir.Anaakım siyaset anlayışının iktidar aygıtını salt araçsal niteliğiyle sahiplenen tavrı ve her tür güç alanını derhal bir mülkiyet biçimine tahvil eden eğilimi karşısında “söz”ün sivil ve demokratik alanını genişletmek kaçınılmazdır. Bu, geniş tabanlı bir toplumsal uzlaşının inşası için de önemlidir.İşte Kamusal Alan, bütün bu sorunları tartışırken, bunu ötekine saygı çerçevesinde ve sağduyulu biçimde yapma imkânlarını da araştırıyor.

İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri

Derleyen : Jacques Perriault
Çeviri: Hüseyin Köse

Ayrıntı Yayınları  ISBN: 978-605-314-091-7
1.Baskı – 2016

İletişim bilimleri alanına ilişkin düşüncelerimizin genel bir ekolojisini tasarlama iddiasındaki kurucu metinlerin tarihi halen inşa halinde olup, genellikle yirminci yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenir. Her türden kaotik savrulmaya ve rizikoya açık toplumsal ilişkiler mimarisinin “onarıcı” bir pratiği olarak öne sürülen iletişim olgusunun teoride bulduğu karşılık, içinde eylem olanaklarını ve kontrol amacını da barındıran insancıl, etkili ve ikna edici bir etkileşim sürecini yeni yeni filizlenen disiplin açısından egemen norm olarak saptar. Bu genel çerçeve, aşağı yukarı 1970’li yıllardan itibaren etkili olmaya başlayan göstergebilimsel okulun iletişim pratiklerinin çıkışına kadar varlığını sürdürür. Böylece daha önce iletilerin bir noktadan diğer bir noktaya ya da noktalara doğru ve etkili biçimde aktarılması süreci olarak tanımlanmış olan iletişim kavramı, yerini iletişimsel eylem ve metinlerin alımlanması sürecine bırakır. Dahası, bu açıdan iletişimi eski dünyanın yeni ütopik tasarısı olarak görenler arasında neredeyse merkezi bir tutum söz konusudur. İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri derlemesi içinde yer alan metinler, iletişim ekseninde kendini yenileyen ütopik tasarının belli başlı düşünsel uğraklarına buyur ediyor okuyucuyu. İnsanın antropolojik açıdan yapılmış farklı bir tanımını sunan kitap, iletişim çağında yaşayan biz homo communicantlar için…

български

bŭlgarski

Интернет и политика

Автор: Съставител Александр Кутан

Ще успее ли Интернет в това, в което се провалят политици, партии, лидери – да внесе свеж смисъл и завладяваща новост в политиката? Лесните отговори не ме привличат, те са многословно изложени и ясно структурирани в двата клъстера на технологичния детерминизъм и технологичната анти-утопия. Именно през призмата на собствените си питания и търсения чета колективния труд с пределно изчистеното заглавие “Интернет и политика”- Тези питания не търсят бързо отговори, а по-фина пробематизации, затова най-честата им форма са парадоксът и антонимията. (Анна Кръстева)

Комуникацията особено в изборен период, е обвинявана, че покварява демокрацията. Критиката не е нова. Още Платон обвинява софистите, че мамят гражданите. Днес още много хора объркват комуникация и манипулация. (Ерик Дашьо)

 Усиленият човек

Автор: Съставител Едуар Клайнпетер

В “Усиленият човек” се обсъжда една от най-силните теми в съвременното хуманитарно знание – за подобряването на възможностите на човешкото тяло и усилването на човешкото същество. В уводния текст на Едуар Клайнпетер е добре различено, че усиленият човек е едно, а усиленото човечество – друго. Повдигнат е и въпросът, предмет на почти всички текстове в книгата – дали усилването на тялото на отделния човек и неговото идеално усилване трябва да се свържат в една идея. Така още от уводните думи започва множенето на въпросите, продължило и нататък в текста.

Валери Шафер, Ерве льо Кроние.
Превод от френски: Милен Шипчанов.
Водещи на поредицата: Жил Руе, Веселина Василева. НБУ – Френски институт – България – Министерство на външните работи и европейските въпроси – Франция, София, 2013. 126 стр.
ISBN 978-954-535-757-2
 Книгата, в един намален формат, представя дебата за „правото на свързване“, очертавайки техническите и социалните логики в рамката на социологическия дебат върху принципа на равнопоставеното третиране на всички комуникации по интернет, каквито и да са информацията, източникът или получателят. Дебатът за неутралността на интернет обаче не е неутрален. Въпросът за неутралността на интернет e понятие появило се в Съединените щати през 2002 г., но то не престава да набира скорост. Дори на пръв поглед да звучи доста технически, този въпрос всъщност опира до стойностните измерения на интернет мрежата и нейната екосистема. Интернет се измени значително, откакто се превръща в централна нервна система на нашите общества.Неутралността на интернет преминава през технологичния дебат, превръща се в икономически дебат и се простира до въпросите за фундаменталните свободи и демокрацията. Предизвикателствата пред неутралността на интернет поставят на дневен ред основополагащи въпроси, свързани с използването и икономическото и политическо бъдеще на интернет, и свидетелстват за противоречиви визии, ценности и представи.

اللغات العربية

http://www.neelwafurat.com/

الهويات الرقمية؛ إمكانية التعبير عنها وتعقبها
alhouyat alrkmiah; imkaniah alta’bir a’nha wta’kbha

2016 – ISBN: 979-614-02-1407-1

مدن وعمارة واتصال

mdn wa’marah watsal

2016 – ISBN: 978-614-02-1401-9

عولمة الإتصال

2015 – ISBN: 978-614-02-1385-2

الملكية الفكرية من منظور الجغرافيا السياسية والعولمة

almlkiah alfkriah mn mnthour aljghrafya alsyasiah wala’oulmah

2015 – ISBN: 978-614-02-1972-2

الهويات الجمعية في عصر العولمة

alhouyat aljma’iah fi a’sr ala’oulmah

2015 – ISBN: 978-614-02-1377-7

المعلوماتية والاتصال العلمي في العصر الرقمي

alma’loumatiah walatsal ala’lmi fi ala’sr alrkmi

2015 – ISBN: 978-6140-2-1375-3

ثقافات الإعلام

thkafat alia’lam

2015 – ISBN: 978-614-02-1371-5

نقد مجتمع المعلومات

nkd mjtma’ alma’loumat

2013 – ISBN: 978-614-01-0977-3

الترجمة والعولمة

2013 – ISBN: 978-614-01-0957-5

الاقتصاد التضامني

alaktsad altdhamni

2016 – ISBN: 978-614-02-4144-2

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search